კომპანია “ტაქსი 24” დაარსდა 2013 წელს, რომლის მისიაა მგზავრებისა და მძღოლების პირდაპირი დაკავშირება.

ჩვენი უმთავრესი ღირებულება ადამიანის თავისუფლებაა

  • “ტაქსი 24”-ის მგზავრები თავად ირჩევენ მგზავრობის ტარიფს
  • ტაქსის მძღოლები თავად ირჩევენ სამუშაო გრაფიკს
  • მძღოლები თავისუფალნი არიან ყოველთვიური ფიქსირებული გადასახადისაგან
  • ტაქსის მძღოლები მუშაობენ თავისი ტარიფით

ვისთვის არის “ტაქსი 24”-ი?
  • მგზავრებისათვის, ვისაც უყვარს თავისუფალი არჩევანი
  • მძღოლებისათვის, რომლებსაც ეხარჯებათ დრო და ფული მგზავრის ძიებაში

კომპანიის შესახებ

მისამართი: ქ.თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი 14ბ
ტელეფონი: 032 24 20000


რეკვიზიტები

შპს “ტაქსი 24”-ი 
იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, დელისის ქ. 33ა 
საგადასახადო კოდი: 404 971 946 

მომსახურე ბანკი: სს „თიბისი ბანკი“ ცენტრალური ფილიალი 
საბანკო კოდი TBCBGE 22 
ანგარიშის ნომერი GE67 TB73 8323 6080 1000 01 
დირექტორი: ზურაბ კერძევაძე

დამფუძნებლები: ზურაბ კერძევაძე, დავით ბერაია, სულხან ჯაში